A nyelvtárhasználóhoz

Köszönjük érdeklődését. Ahogy Ön is tapasztalta, szótárunk az eddigi szótárak hagyományához és gyakorlatához képest másképpen működik - az eddig használatos szótárak egyikére sem hasonlít. A Kis Magyar Nyelvtár (ugyancsak rendszerezve, értelmezve, minősítve) ti. nem a szó, kifejezés vagy azok alakja, hanem megfordítva: a jelentés felől közelít. Értelmező szótár is meg nem is. Szinonimaszótár is meg nem is. Kétnyelvű (magyar és idegen nyelvű) szótár is meg nem is. Hogyan lehetséges ez?

Jelentés, használati érték nélkül minden szó vagy nyelvi alakulat értelmetlen hang- vagy betűsor, halott anyag marad. Ezért tette meg a Langbridge a jelentést a nyelvi vizsgálódás, a nyelvfeldolgozási kutatások kiindulópontjának. Ezért dolgozik "kommunikációdarabok": jelentésközpontok, s nem elvont, absztrakt szóhoz (szótári címszóhoz) kapcsolt értelmezések létrehozásából kiindulva.

Egy-egy szó több jelentésre is tapadhat, több jelentésről is tudósít. Egy-egy jelentés képviseletében a szó elavulhat, vagy másik, eddig általa nem képviselt jelentésre (jelentésközpontra) is tapadhat. Olyan jelentés is létezik, ami számunkra lényegtelen (ezért fel sem ismerjük, nyelvileg nem különböztetjük meg) vagy lényegtelenné válik (ezért kijelölője régiessé válik vagy elhal), meg olyan is, ami fontossá válhat számunkra, de melyre még nincs szavunk, nyelvi megfelelőnk. Ebből (azaz a jelentésből, kommunikációdarabokból, tágabb értelemben: a jelentésközpontokból) kiindulva a kutatás és szerkesztés során - a jelentés, funkció alapján összekapcsolt nyelvi elemek révén - ún. nyelvi hálózat alakul ki, olyan összefüggéseket tárva fel, amelyek a nyelv és kommunikáció valódi kapcsolatát és működését mutatják meg. Ennek tárolási és működési rendszerét nevezzük nyelvtár-nak.

A nyelvtár az új feldolgozási módszernek, a kommunikatív nyelvi működést modellező adatbázisstruktúrának köszönhetően, valamint az informatikai-programozási háttér hatékonyságának eredményeképpen olyan, zömében zárt rendszer, amelyben a használó jelentések és szóalakok között vándorolhat, bebarangolhatja a nyelvet. (Megjegyezzük, hogy a nyelvtár jelenlegi szerkesztettségében leginkább a gyakoribb, köznyelvi jelentéseket és azok korlátozottabb nyelvi megfeleltetéseit dolgozza fel, folyamatos feltöltéssel, frissítéssel.)

A nyelvtár - univerzális, nyelvfüggetlen jelentésre alapozott jellege mellett - a jelentésben tárolás és kapcsolódás alapjául a magyar nyelvet tette meg. A kontrasztív szerkesztési módszer azonban lehetővé teszi, hogy a Kis Magyar Nyelvtárt ne csak a magyar, hanem az angol nyelv iránt érdeklődők is haszonnal forgassák.

A nyelvtár működéséről, elméletéről bővebben...
A Kis Magyar Nyelvtár általános bevezetőjét itt olvashatja.© 2000-2006 LangBridge Nyelvinformatika