LANGBRIDGE® ANGOL-MAGYAR SZÓTÁR

A kiejtési jelek

;  főhangsúly

\  mellékhangsúly

Magánhangzók és kettőshangzók

i:

bee

hosszú í

i

happy

rövid i

I

hit

rövid i

e

bet

e

{

cap

nyílt e

A:

hard

hosszú, zárt a

A

got

amerikai kiejtésben rövid, nyílt á

Á

hot

rövid o

O:

born

hosszú ó

U

put

rövid u

u:

boot

hosszú ú

8

but

rövid á

=:

turn

hosszú ő

@

the

rövid ö (schwa)

@

London

szótagértékű mássalhangzó előtt rövid schwa

eI

they

éj

@U

bone

Br. ou és öu közt, Am. ou

aI

time

áj

aU

ou t

áu

OI

boy

oj

I@

here

ia

e@

there

ea

U@

pure

ua

 

Mássalhangzók

p

p ie

p

b

b ye

b

t

t ie

t

d

d ie

d

k

c ow

k

g

g uy

g

tS

ch ip

cs

dZ

j et

dzs

f

f oot

f

T

th in

pösze sz

D

th is

T hang zöngésen

s

s ky

sz

z

z oo

z

S

sh ow

s

Z

measure

zs

h

h it

h

m

m an

m

n

n ame

n

(

sing

n az angol szóban

l

l ie

l

j

y oung

j

w

w hy

v és u közt

x

loch

kemény h

 

A kiejtés jelöléséről

Az angol nyelv rendkívül nagy elterjedtsége miatt sok helyi változat alakult ki az idők során. Beszélhetünk többek között amerikai (ezen belül köz-amerikai, déli, New York-i, közép-atlanti stb.), ausztrál, kanadai, dél-afrikai, ír, skót, walesi, londoni, új-zélandi, indiai, karibi angolról, de a hongkongiak, japánok, amerikai feketék vagy a nemzetközi üzleti és politikai élet szereplői által beszélt angolról is. Mindezen változatok rendelkeznek csak rájuk jellemző egyéni sajátosságokkal, vagy a lehetséges kiejtésbeli, nyelvtani, illetve szóhasználatbeli eltérések egy sajátos kombinációjával, de alapjában véve ugyanaz az angol az anyanyelve kb. 350 millió embernek, és ezt a nyelvet használják második vagy közvetítő nyelvként még sokszor ennyien. A hasonlóságok ellenére fontos tisztában lenni a főbb kiejtésbeli és használati különbségekkel, így e szótár is jelöli ezeket. Az egyes helyi írásváltozatokra vagy használatokra viszonylag differenciáltan utalnak az Am., Au., NBr., DAfr. stb. rövidítések, de a kiejtési változatok hasonlóan kimerítő megkülönböztetésére itt nincsen mód. Ezért a szótár a közhasználatban legáltalánosabban elterjedt dél-angliai kiejtést, az úgynevezett received pronunciation-t (RP) veszi alapul, de feltünteti az attól nem rendszerszerűen eltérő egyéb változatokat.

A megjósolható kiejtési változatok közül a leggyakoribbakról tájékoztatást adhat az alábbi összefoglaló táblázat. Megjegyzendő, hogy az egyszerűség kedvéért itt britnek illetve amerikainak mondott változatok a valóságban területileg nem különülnek el ilyen egyértelműen, mivel a brit nyelvváltozat sajátosságait gyakran hallhatjuk az Egyesült Államok és Kanada több részében, valamint Ausztrália és Új-Zéland egyes vidékein és társadalmi csoportjaiban is.

Brit

Amerikai

 
     

A:

{

 

/dA: ns/

/d{ns/

dance

/fA: st/

/f{st/

fast

     

Á

A

 

/blÁk/

/blAk/

block

     

nj

n

 

/nju: /

/nu: /

new

Ahol a brit kiejtésben nem ejtett r van:

@

@r

 

/kwIk@/

/kwIk@r/

quicker

/paU@/

/paU@r/

power

     

A:

Ar

 

/hA: d/

/hA: rd/

hard

     

O:

Or

 

/bO: n/

/bOrn/

born

     

=:

=r

 

/l=: n/

/l=rn/

learn

     

I@

Ir

 

/{ldZI@z/

/{ldZIrz/

Algiers© 2000-2019 LangBridge Nyelvinformatika